رفتارشناسی بر حسب نوع موزیک یا ورود ممنوع نیا گوگولی مگولی!

چلچراغ، شماره ۳۱۷

 

کوچه یک طرفه‌ای را در یکی از نقاط شهر انتخاب کردیم (دیدید می‌گن در یکی از نقاط شهر؟! آخر یعنی چی؟!) قرار شد همکار ما ورود ممنوع بیاید و با ماشین‌های افراد آزمودنی شاخ به شاخ شود. مکالمات ذیل هنگام شاخ به شاخی همکار خطاکار ما با دوستان آزمودنی ضبط شده است! این شما و این هم ماحصل زحمات ما (ماحصل هم بر عکس ماه عسل بدجوری روی مغزه!):

 

·         کسی که افتخاری گوش می‌داد ...

ـ هوی، مگه نمی‌بینی یک‌طرفه‌س؟

همکار: ببخشید!

فرد افتخاری‌گوش‌دهنده در ماشین را نیمه‌باز کرد و زنجیر را دور دستش پیچید! همکار ما به سرعت دنده عقب گرفت!

 

·         کسی که آریان گوش می‌داد ...

ـ معذرت می‌خوام، احساس نمی‌کنین دارین خلاف قانون رانندگی می‌کنین؟! نه واقعاً؟!!

 

·         کسی که رپ گوش می‌داد ...

ـ تو خیابون داری می‌ری ورود ممنوع، نمی‌دونی این کار هستش غیرمطبوع؟! اینجا تهرانه لعنتی شوخی نیستش ... !

همکار بهت‌زده نگاهش می‌کرد!

 

·         کسی که محسن نامجو گوش می‌داد ...

(چیزی نمی‌گفت!)

همکار: من دارم ورود ممنوع میاما!

ـ جبر جغرافیااااااااایی!

همکار: دیوونه!

 

·         کسی که اخشابی گوش می‌داد ...

ـ ورود ممنوعه‌ها!

همکار: اشتباه بهتون گفتن! ببین جونم، اون تابلویی که روش عکس فلش داره یعنی ورود ممنوع، اون که قرمزه و وسطش منها داره یعنی یک‌طرفه!

ـ (با لهجه!) ببخشین من به قوانین اینجا آشنا نیستم!

 

·         کسی که موزیک کلاسیک گوش می‌داد ...

ـ جناب، گمانم مسیر درستی را برای عبور امروزتان انتخاب نکرده‌اید!

همکار ما دستش را داخل بینی‌اش کرد و به آزمودنی کلاسیک‌نما زل زد!

 

·         کسی که محسن چاووشی گوش می‌داد ...

ـ ورود ممنوع نیا رفیق!

همکار: شرمنده ولی الآن اگه یک کم بری عقب من رد شدم.

ـ من با زخم زبوناااا رفیقم.

همکار: من که چیزی نگفتم!

ـ مرهم بذار با حرفات رو زخم عمیقم.

همکار دلش را گرفت و پیاده شده. داخل ماشین فرد چاووشی‌گوش‌دهنده شد و دو نفری سیگاری روشن کردند!

 

·         کسی که سنتی گوش می‌داد ...

ـ داری اشتباه میای ای دوست!

همکار: برو بابا!

فرد سنتی ماشین را کناری پارک کرد و گریه کرد! (احساسات لطیفی داشت مثل این‌که!)

 

·         کسی که راک گوش می‌داد ...

ـ ایول ممنوع داری میای! این یعنی اعتراض به قوانین دست و پاگیر زندگی مدرن! ویواهوی! زنده باد رادیکال!

همکار: ببخشید! (و سریع رد شد!)

 

·         کسی که ترنس و تکنو گوش می‌داد ...

 (شیشه ماشینش بالا بود و نمی‌فهمیدیم چه چیزی به همکار ما می‌گوید! اما دستانش بدجوری حرکت داشتند!)

همکار ما اهمیت خاصی قائل نشد و از کنارش رد شد!

(دستانش همچنان در حرکت بودند!)

 

·         کسی که فرهاد گوش می‌داد ...

ـ تو هم با من نبودی.

همکار: یعنی چی؟! منظورت چیه؟!

ـ هیچی، عیبی نداره، تو هم برو! (سرش را تکان داد و چشمانش را ریز کرد و به آسمان نگاه کرد!)

 

·         کسی که آهنگ‌های روحوضی گوش می‌داد ...

ـ (با خنده) ورود ممنوع نیا گوگولی مگولی!

همکار: درست صحبت کن!

روحوضی‌گوش‌دهنده بشکن زد و از کنار ماشین همکار ما رد شد!

/ 7 نظر / 5 بازدید
آنتیگونه

این روز ها همه بشکن میزنند و میگذرند ... شما چطور ؟؟؟!!!

رندانه

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

الهام

راستی تو اخبار اینجا هم گفت احمدی نژاد مریض شده [نیشخند]

اینجانب

اهنگهای روحوضی دیگر چه است؟؟