برو حالشو ببر یا همینه که هست!

یک آقایی یک روزی در یک جایی به یک عده‌ای گفت به دهک‌های بالای جامعه پول نمی‌دهیم که هیچی، یارانه هم که هیچی، کوفت هم که هیچی، کلاً هیچی به هیچی!! درست می‌گوید آن آقا در آن روز در آن جا به آن عده!

اولاً: عزیز من، جان من، ملت من! تو که نمی‌دونی حرف نزن، کارشناسی شده، هیجده هزار نفر کار کردن و تو می‌خوای حالشو ببری! خب برو حالشو ببر!

دوماً: پول خودمه، دلم می‌خواد اصلاً بریزم تو جوب، برو حالشو ببر!

سیُماً: ای دهک بالایی! کسی که خربزه می‌خوره پای لرزشم می‌شینه! دولت عدالت‌گستر حالتو بدجوری گرفت کرد تو قوطی! ای دولت! ای تو به فدای ملت، ملت هم به فدای عدالت توست، برو حالشو ببر!

چهارماً: داداش من! آبجی من! من که بیکارم، تا هزارماً هم می‌تونم بگم ولی تو که بیکار نیستی تا هزارماً بخونی! هزار تا کار داری، برو دنبال کارت، برو حالشو ببر!

/ 4 نظر / 4 بازدید
رندانه

سلام مجدد.......باشه ما که بیکار نیستیم.... شما برو حالشو ببر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..........شوخی بودا جدی نگیرید اصولا من زیاد اهل مزاح نیستم.... ولی قلمت برای طنز ساخته شده.....تا درشو نبستن برو حالشو ببر ...داداش من[گل]

ابی

البته گشادی ذاتی همیشه باعث میشه آدم تیزتر بشه و یاد بگیره که یه جوری بهونه ای مثل کار داشتن ما (اون هم ضربدر هزار) رو سپر کنه! ما که راضی بودیم البته !!!

رندانه

سلام.....مجددا......الان اپم .....بیا یا علی[گل]

آنتیگونه

اولا : ما که هرجور دو دوتا چهار تا کردیم باز شدیم جز اون دهک اول تا نهم پایینیش !!! پس واسه چی به ما هم چیزی تا حالا نماسیده ؟؟!! دوما:به تو یاد ندادن دوما غلطه !!! جنبه داشته باش فارسی رو پاس بدار ... سوما : ما که اوصولا خوشیم ... شما بیشتر !!! چهارما : فکر کنم الافی من تا حالا بهت اثبات شده پس تنگل نت نشستم تا هزارشو بنویسی !!!